فرق اینورتر و سافت استارت

تفاوت اصلی سافت استارت با اینورتر

تفاوت سافت استارت و اینورتر

سافت استارتر در هنگام راه اندازي يك الكتروموتور كاربرد دارد. الكتروموتورهای توان بالا به دليل كشيدن بسیار بالاتر ازجريان نامي در هنگام راه اندازي صدمات زيادي به تابلو برق و سیستم های مکانیمی نصب شده بر روی خود مانند انواع پمپ چاه عمیق  میزنند که به اصطلاح کله قوچی گقته میشود که با گذشت زمان باعث بریدن لوله در آب میشوند. با استفاده از سافت استارتر راه اندازي از طريق افزايش كنترل شده ولتاژ انجام مي گيرد و با اين كار Energy Saving   صورت مي‌گیرد و پس از رسیدن به ولتاژ نامی از مدار خارج میشوند که با این کار میتوان گفت در طی زمانی مشخص از ولتاژ0 به ولتاژ نامی میرسد این کار باعث میشود یک موتور با توان بسیار بالا با آهستگی به دور نامی برسد. که میتوان آنرا به dcc و acc اینورتر تشبیه کرد با این تفاوت که تنها یک زمان معین برای راه اندازی میباشد. و آنرا میتوان یک اینورتر ناقص تشبیه کرد.
اينورتر محدود به زمان راه اندازي نمي باشد و در هر لحظه مي توان به وسیله سیگنالها یا ولوم ها سرعت الكتروموتور را كنترل نمود
کاربرد اينورتر بسيار زياد است: راه اندازي نرم موتور، چپگرد راستگرد کردن موتور وتغيير دور موتور.
والبته قيمت بالاتري نيز دارد. حال آنکه سافت استارتر فقط براي راه اندازي نرم موتور استفاده ميشه.

مزایای راه اندازنرم به وسیله سافت استارت

راه اندازنرم درصنعت برای راه اندازی الکتروموتور  با توان بالا. یاداشتن ضربه شدید در زمان راه اندازی . یا استارت کنترل شده جریان باشد

درراه اندازنرم ازکلیدهای استاتیکی (SSR) استفاده میشود که درتوان های پایین ازترایاک ودرتوان های بالا ازیک جفت ترانزیستور بصورت معکوس وموازی استفاده میشود.

درراه اندازنرم تغییر ولتاژ وجود دارد ودرواقع با کنترل ولتاژسینوسی ورودی درهردونیم سیکل مثبت ومنفی ولتاژخروجی باهمان فرکانس ورودی میشود.

از راه انداز نرم میشود بعنوان کنترل از راه دورهم استفاده کرد ولی درصنعت استفاده نمیشود.

ازیک راه اندازنرم میشود تعداد زیادی موتور را با ایجاد یک مدارفرمان مناسب راه اندازی کرد زیرا پس از رسیدن به ولتاژ نامی کار آن تمام میشود و بقیه کاررا به مدار قدرت میسپارد و خود آزاد میشود پس میتواند عمل روشن کردن دیگری انجام دهد.

توجه شود: درراه اندازنرم امکان افزایش دورموتور بیشترازدورنامی وجودندارد.

نمونه  قدیمی از سافت استارت مدارستاره مثلث یا همان مدار دوضرب است. اما بصورت کنتاکتوری.

مزایای اینورتر یا کنترل دور

راه اندازی الکتروموتور با بیشترین جریان راه اندازی حدود جریان عادی موتور بایک منحنی تقریبا خطی قابل انتخاب.

اینورتر بهترین راه اندازنرم موتور استقیمت آن بسیار بالاتر است.

درصنعت ازاینور برای کنترل دور موتور به صورت انتخابی و سیلیقه ای استفاده میشود.

برای تغییر دور در اینورتر از منحنی فرکانس استفاده میشود پس میتوان فرکانس را حتی در برق ایران تا 60 هرتز افزایش داد.

دراستفاده ازکنترل از راه دور امکان افزایش دورموتور بیشتر از دورنامی وجود دارد و با افزایش فرکانس ولتاژ خروجی دور موتورافرایش می یابد

باافزایش دور موتور بیشتر از دورنامی دراین حالت کاهش گشتاور ایجاد میشود.

یکی از بهترین نمونه های استفاده از اینورتر راه اندازی کاموایر دستگاه شرینک پک است.

این صحه میتواند مکان رپورتاژ شما باشد

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده